Online Quiz

ಬಿ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿಸಿನೀರು ಮುದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ 80 ಅಂಕಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

80 ಅಂಕಗಳ ಕ್ವೀಝ್ ಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ

https://forms.gle/HTstmf69t4QmkLAk8

ಮಾತೃಭೂಮಿ 25 ಅಂಕಗಳ ಕ್ವೀಝ್ ಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ

https://forms.gle/uXLWETXpD9BECGXg6

ಕಶ್ಮೀರಿ ಸೆಬ್ 20 ಅಂಕಗಳ ಕ್ವೀಝ್ ಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ

https://forms.gle/2WGozQahCss8Y9n77

ಗಿಲ್ಲೂ ಗದ್ಯಭಾಗದ 40 ಅಂಕಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ

https://forms.gle/sKv5cLPrCiXaxawd7

ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -2023 80 ಅಂಕಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ

https://forms.gle/iswYUc9bWFuE9uHR7

62 thoughts on “Online Quiz”

  1. It is useful and helpful for SSLC students .
    This is the first online quiz for me so , thank you so much sir…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *